Welkom op Cavity Wall Warranty Fund website

isolatie van spouwmuren

De VZW Cavity Wall Warranty Fund is ontbonden sinds 30 September 2021.  De personen dewelke een garantieovereenkomst met CWWF hebben afgesloten werdenhierover schriftelijk geïnformeerd op 6 augustus 2021..

De te volgen procedure bij opduiken van aanspraken op de garantieverbintenissen na vereffening.

  

 

Aangifte schadegeval:

schade binnen de 10 jaar na het inblazen.

In geval van schade dient u zich te richten tot de installateur dewelke de Cavity Wool heeft ingeblazen in uw woning. U kunt deze informatie terugvinden op de overeenkomst met uw aannemer – installateur.. De aannemer – Installateur  heeft een verplichte 10-jarige  aansprakelijkeheid vanaf de datum van installatie van de Cavity Wool volgens BW art. 1792 en 2270.

 

schade na 10 jaar na het inblazen of indien de aannemer-installateur niet meer actief is.

U zich te wenden tot vereffenaar Knauf Insulation (KI). De vereffenaar (KI) zal vervolgens uw dossier opnemen als schadegevel en een eerste onderzoek van uw aangifte doen. Indien de vereffenaar (KI) van oordeel is dat de VZW garant staat voor het schadegeval, of in de gevallen waarin geoordeeld wordt dat bijkomend onderzoek vereist is om een standpunt in te nemen over de grond van de schade-eis, zal een procedure houdende heropening van de vereffening worden ingeleid voor de ondernemingsrechtbank. Deze procedure kan worden ingeleid bij gezamenlijk verzoekschrift van de vereffenaar en de schade lijdende partij.


Contactgegevens vereffenaar:

Claim CWWF Knauf insulation

Rue de Maestricht 95

4600 Vise

Claim-cwwf@knaufinsulation.com 

Contact

Cavity Wall Warranty Fund vzw
95 rue de Maestricht
BE-4600 Visé